Thông tin Bảo vệ môi trường

Chủ nhật, ngày 27/9/2020 |

Văn bản pháp quy

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

04/08/2020 9:55:36 AM (moitruong.com.vn) Bộ Xây dựng đã có Quyết định 967/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, giai đoạn 2020 - 2030.

Theo Quyết định ngày 24/07/2020, Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030 của Bộ Xây dựng dựa trên quan điểm phát triển các hoạt động của ngành Xây dựng theo hướng giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu.
 

Mục tiêu chung là xây dựng các giải pháp cụ thể triển khai các nhiệm vụ đã nêu trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ban hành theo Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, thực hiện giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kinh đối với các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển công trình xây dựng, đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị phù hợp với cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với quốc tế nêu trong Đóng góp do Quốc gia tự quyết định.

Các nhiệm vụ chủ yếu được phân theo bốn nhóm: Nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu; Nhiệm vụ về chuẩn bị nguồn lực và Nhiệm vụ thiết lập hệ thống công khai, minh bạch về đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV).

Đối với nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bao gồm các nhiệm vụ: Thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ cho năm 2018, 2020 đối với sản xuất vật liệu xây dựng, chất thải rắn, công trình xây dựng và đô thị; Nghiên cứu và đề xuất cơ chế hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris đối với các hoạt động ngành Xây dựng;

Xây dựng các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) cho sản xuất vật liệu xây dựng, công trình xây dựng và rà soát NAMA xi măng; Thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của ngành Xây dựng nhằm thực hiện Đóng góp do Quốc gia tự quyết định phù hợp với điều kiện quốc gia trên cơ sở đánh giá nỗ lực toàn cầu định kỳ.

Xem Quyết định TẠI ĐÂY:

Mai Anh (moitruong.com.vn)
Share |

Các tin khác:

Bạn có thể nhiễm COVID-19 từ thực phẩm đông lạnh hay không?

Bạn có thể nhiễm COVID-19 từ thực phẩm đông lạnh hay không?

Một mẫu thực phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2 không có nghĩa là trên đó còn virus sống và virus đó có thể khiến bạn nhiễm bệnh. Xem thêm bài khác

Xem các video khác