Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Ba, ngày 21/1/2020 |

Văn bản pháp quy

Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường

01/08/2019 9:54:15 PM (moitruong.com.vn) Ngày 30/7/2019, Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) ra Quyết định 1966/QĐ-BNTMT về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường do Bộ TN&MT đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2019 (theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng).
 

Bộ đơn giá áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: sử dụng đơn giá không có khấu hao tài sản cố định.


 Bộ TN&MT ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường

Bộ đơn giá áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc thực hiện theo phương thức đấu thầu, kí hợp đồng cho các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài thực hiện: sử dụng đơn giá có khấu hao tài sản cố định  đã loại trừ phần thuế giá trị gia tăng đối với các yếu tố đầu vào: chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu…)

Theo đó, các loại phụ cấp cần thiết trong căn cứ tính đơn giá bao gồm: phụ cấp độc hại nguy hiểm với hệ số là 0,1 và phụ cấp lưu động với hệ số là 0,4 mức lương cơ sở đối với viên chức trực tiếp quan trắc môi trường.

Bên cạnh đó, Quyết định còn quy định về cơ cầu tính giá sản phẩm, cụ thể: Đối với đơn giá không có khấu hao tài sản cố định chi phí chung được xác định tỷ lệ trên chi phí trực tiếp; Đối với đơn giá có khấu hao tài sản cố định chi phí chung được xác định tỷ lệ trên chi phí trực tiếp và giá đầu vào của vật liệu công cụ dụng cụ năng lượng nhiên liệu đã loại trừ thuế giá trị gia tăng.

Bộ đơn giá áp dụng đối với khối lượng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Xem chi tiết Quyết định TẠI ĐÂY:

Mai Anh (moitruong.com.vn)
Share |

Các tin khác:

Chúng ta nạp vào cơ thể 20 kg nhựa trong 79 năm cuộc đời

Chúng ta nạp vào cơ thể 20 kg nhựa trong 79 năm cuộc đời

Sử dụng ước tính hiện tại về vi nhựa trong chế độ ăn uống của chúng ta và giả sử tình hình không cải thiện hoặc trở nên tồi tệ hơn, trung bình mỗi người sẽ ăn 20kg nhựa trong suốt cuộc đời (79 năm) - tương đương với hai thùng rác tái chế di động. Xem thêm bài khác

Xem các video khác