Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Tư, ngày 21/10/2020 |

Văn bản pháp quy

Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học tầm nhìn đến 2030

24/09/2020 2:01:43 PM (moitruong.com.vn) Ngày 21/09/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 5154/BTNTM-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trước đó ngày 31 tháng 07 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1250/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi là Quyết định số 1250/QĐ-TTg).
 

Để có cơ sở đánh giá hiệu quả kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công văn số 5154/BTNTM-TCMT về việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-TTg và gửi báo cáo đánh giá về Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trước ngày 30 tháng 10 năm 2020.

Xem Công văn TẠI ĐÂY:

Mai Anh
Share |

Các tin khác:

Loại đồ uống hấp thụ càng nhiều càng có nguy cơ ung thư

Loại đồ uống hấp thụ càng nhiều càng có nguy cơ ung thư

(moitruong.com.vn) Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống rượu bia gây ra nhiều sự thay đổi về hóa học và thể chất trong cơ thể, gia tăng khả năng mắc ung thư. Xem thêm bài khác

Xem các video khác