Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Ba, ngày 21/1/2020 |

Văn bản pháp quy

Văn bản về các nội dung liên quan đến quỹ bảo vệ môi trường các tỉnh, thành

30/07/2019 2:17:02 PM (moitruong.com.vn) Ngày 30/07/2019, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã có Văn bản số 3650/BTNMT-TCMT ngày 30/7/2019 hướng dẫn về các nội dung liên quan đến việc Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã nhận được một số văn bản của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cho ý kiến thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương. Về vấn đề này, Bộ có Văn bản số 3650/BTNMT-TCMT ngày 30/7/2019 hướng dẫn về các nội dung liên quan.


Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên & Môi trường, ngày 13 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Khoản 24 Điều 2 Nghị định này quy định: “Điều 49a. Tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường 1. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Điều 149 Luật Bảo vệ môi trường. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường địa phương.”

Hiện nay, có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương theo quy định. Để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống Quỹ Bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường địa phương và đang lấy ý kiến góp ý các cơ quan theo quy định.

Về tên gọi và nội dung hoạt động của Quỹ: Đề nghị giữ nguyên tên gọi là Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh/TP … để bảo đảm thực hiện theo đúng quy định tại Điều 149 Luật Bảo vệ Môi trường.

Tuy nhiên, đề nghị bổ sung nội dung trong chức năng của Quỹ hoạt động “ứng phó với biến đổi khí hậu” bên cạnh hoạt động “bảo vệ môi trường” nhằm bao quát hoạt động của Quỹ, cụ thể: “........; các khoản bồi thường thiệt hại về môi trường, các khoản hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh/TP…”.

Xem chi tiết Văn bản TẠI ĐÂY:

Mai Anh (moitruong.com.vn/TH theo MONRE)
Share |

Các tin khác:

Chúng ta nạp vào cơ thể 20 kg nhựa trong 79 năm cuộc đời

Chúng ta nạp vào cơ thể 20 kg nhựa trong 79 năm cuộc đời

Sử dụng ước tính hiện tại về vi nhựa trong chế độ ăn uống của chúng ta và giả sử tình hình không cải thiện hoặc trở nên tồi tệ hơn, trung bình mỗi người sẽ ăn 20kg nhựa trong suốt cuộc đời (79 năm) - tương đương với hai thùng rác tái chế di động. Xem thêm bài khác

Xem các video khác