Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, ngày 21/6/2019 |

Tài liệu

Vai trò của nhà nước trong quản lý môi trường

13/08/2015 1:23:11 PM “Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách Kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế - xã hội quốc gia”.Với nội dung trên quản lý môi trường cần phải hướng tới những mục tiêu cơ bản sau đây:

Thứ nhất là phải khắc phục và phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường phát sinh trong hoạt động sống của con người.

Thứ hai là Phát triển bền vững Kinh tế và xã hội quốc gia theo 9 nguyên tắc của một xã hội bền vững do hội nghị Rio-92 đề xuất và được tuyên bố Johannesburg, Nam phi về phát triển bền vững 26/8-4/9/2002 tái khẳng định. Trong đó với nội dung cơ bản cần phải đạt được là phát triển Kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo đảm sự hài hoà giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học.

Thứ ba là Xây dựng các công cụ có hiệu lực quản lý môi trường quốc gia và các vùng lãnh thổ. Các công cụ trên phải thích hợp cho từng ngành, từng địa phương và cộng đồng dân cư.

Tải về tài liệu giáo trình quản lý môi trường TẠI ĐÂY:
Theo VOER

Share |

Các tin khác:

8 loại đồ chơi gây ung thư cho trẻ cha mẹ nên biết

8 loại đồ chơi gây ung thư cho trẻ cha mẹ nên biết

Các loại đồ chơi có màu sắc, hình dáng bắt mắt như hạt nở, vịt cao su, kẹo bong bóng được các chuyên gia cảnh báo có thể gây ung thư, vô sinh đối với trẻ nhỏ. Xem thêm bài khác

Xem các video khác