Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Hai, ngày 6/4/2020 |

Tin trong nước

Đề xuất tăng vốn điều lệ Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam lên 3.000 tỷ đồng

07/02/2020 10:39:03 PM (moitruong.com.vn) Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trong đó, Bộ đề xuất tăng vốn điều lệ của Quỹ này từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng; đến năm 2025, được cấp đủ 3.000 tỷ đồng.

Bộ Y tế cho biết, theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Luật Đầu tư công (đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) thì Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc đối tượng đầu tư công.


Trước ngày 01/01/2020, vốn điều lệ và vốn bổ sung của Quỹ được cấp từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp môi trường; từ ngày 01/01/2020, theo quy định tại Luật Đầu tư công thì vốn điều lệ của Quỹ sẽ được cấp, bổ sung từ nguồn vốn đầu tư công.

Do đó, dự thảo Quyết định chỉnh sửa quy định nguồn cấp và trình tự thủ tục cấp vốn điều lệ cho Quỹ từ ngân sách nhà nước (khoản 1 Điều 7 dự thảo Quyết định).

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất nâng mức vốn điều lệ của Quỹ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng; đến năm 2025, được cấp đủ 3.000 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Quỹ được hình thành từ các nguồn: Ngân sách nhà nước cấp; Quỹ đầu tư phát triển.

Trình tự, thủ tục cấp vốn điều lệ cho Quỹ thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản liên quan.

Theo dự thảo, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là Quỹ Bảo vệ Môi trường Quốc gia, là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập; có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, con dấu và báo cáo tài chính riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Trụ sở chính của Quỹ đặt tại thành phố Hà Nội.

Quỹ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có chức năng cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, tài trợ, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu không nằm trong kế hoạch ngân sách nhà nước trên phạm vi toàn quốc và bảo đảm an ninh tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tên giao dịch của Quỹ bằng tiếng Anh: Viet Nam Environment Protection Fund, viết tắt là VEPF.

Xem Dự thảo TẠI ĐÂY:
 
Thanh Thảo (moitruong.com.vn/TH theo VGP)
Share |

Các tin khác:

Thực hư công dụng sản phẩm xịt chống bụi mịn

Thực hư công dụng sản phẩm xịt chống bụi mịn

Kháng mọi loại vi khuẩn, chống bụi mịn PM2.5. Những quảng cáo không tưởng về sản phẩm xịt chống bụi mịn đang xuất hiện ở rất nhiều trang mua bán online và thu hút không ít người tiêu dùng. Thực hư công dụng của sản phẩm này ra sao? Xem thêm bài khác

Xem các video khác