Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, 1/4/2023 |

Tin trong nước

Sở Y tế Hà Nội ban hành kế hoạch về quản lý chất thải y

07/02/2023 3:21:45 PM Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế năm 2023, trong đó yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch quản lý chất thải y tế năm 2023, bố trí kinh phí để thực hiện công tác quản lý chất thải y tế.

>> Những chính sách môi trường có hiệu lực từ năm 2022
>> Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế
>> Nhiều bệnh viện vi phạm quy định xử lý chất thải y tế
 

Tại kế hoạch, Sở Y tế yêu cầu 100% các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý hoặc bàn giao xử lý chất thải y tế theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn cơ sở y tế; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản khác.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Bệnh viện Thanh Nhàn (chuyên khoa đầu ngành kiểm soát nhiễm khuẩn) xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác phân loại, thu gom, xử lý chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình, quy định, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế. Bố trí cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế theo kế hoạch hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xây dựng nội dung thông tin, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường trong các cơ sở khám, chữa bệnh đăng trên trang thông tin điện tử của ngành. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện truyền thông về quản lý chất thải y tế. Cập nhật thông tin, tuyên truyền phổ biến các hoạt động trong lĩnh vực quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trên các phương tiện truyền thông. Bố trí cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường khi có yêu cầu. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tập huấn, truyền thông về quản lý chất thải y tế về Sở Y tế theo quy định.

Các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch quản lý chất thải y tế năm 2023, bố trí kinh phí để thực hiện công tác quản lý chất thải y tế. Phân công lãnh đạo phụ trách về công tác quản lý chất thải y tế; bố trí cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất thải y tế; giao nhiệm vụ cho Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc khoa/phòng, bộ phận phụ trách về công tác quản lý chất thải y tế. Thực hiện quản lý chất thải y tế theo quy định của Bộ Y tế và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Thực hiện yêu cầu về kế hoạch, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường do chất thải theo quy định của pháp luật trong đó bao gồm cả phương án xử lý trong trường hợp lượng chất thải y tế nguy hại gia tăng bất thường do dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng.

Các đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến kiến thức về quản lý chất thải cho viên chức người lao động và các đối tượng có liên quan. Tổ chức truyền thông, vận động, phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với vai trò chủ yếu là cán bộ y tế để chia sẻ thông tin, thúc đẩy truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận cao, sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, hoạt động liên quan đến công tác quản lý chất thải y tế, sử dụng đồng bộ các loại hình truyền thông với phương châm phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, kết hợp giữa truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trên mạng xã hội với truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, chú trọng phát triển các loại hình truyền thông mới (trên nền tảng internet và mạng điện thoại di động) để truyền thông về công tác quản lý chất thải y tế…

Nguồn: Baophapluat
Share |

Dầu gội đầu ftec

Các tin khác:

Ăn rau củ quả nhiều màu tốt cho sức khỏe

Ăn rau củ quả nhiều màu tốt cho sức khỏe

Nhà dinh dưỡng học Wu Peifen nhấn mạnh rằng tốt nhất nên ăn đủ 5 màu thực phẩm mỗi ngày, hoặc ít nhất là 3 màu và nắm bắt nguyên tắc đơn giản “càng nhiều màu càng tốt cho sức khỏe”. Xem thêm bài khác

Xem các video khác

Nuoc rua bat Ftec

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào tới môi trường chung toàn cầu: